dowjone

Một trong những hệ thống giao dịch chứng khoán phổ biến nhất trên thị trường hiện nay được gọi là Chỉ số Dow Jones. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ một số thông tin cơ bản về hệ thống và tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà đầu tư. Để bắt đầu, tôi muốn cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách thị trường chứng khoán hoạt động. Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét chỉ số Dow Jones được hình thành như thế nào.

Chỉ số Dow Jones được tạo ra bởi David Kelley vào năm 1970. Ông sử dụng chỉ số Dow Jones để tạo ra một chỉ số xếp hạng các loại cổ phiếu khác nhau dựa trên kết quả hoạt động của chúng trong quá khứ. Sau khi tạo chỉ số, ông bắt đầu sử dụng các phương pháp thống kê khác nhau để xếp hạng các cổ phiếu. Sau khi tôi xác định rằng cổ phiếu có tỷ lệ hoạt động tốt nhất, tôi xếp hạng chúng bằng cách sử dụng một hệ thống tính điểm đơn giản và cho mỗi cổ phiếu một trọng số nhất định.

Kể từ khi chỉ số Dow Jones được thành lập, nó đã là tiêu chuẩn để đánh giá các hệ thống chỉ số khác. Trên thực tế, hầu hết thời gian nếu một nhà giao dịch muốn biết liệu một cổ phiếu cụ thể có hoạt động tốt hay không, trước tiên họ sẽ đến Dow Jones để xem nó hoạt động tốt như thế nào. Điều này là do họ có thể đọc các xu hướng đang được phản ánh trên chỉ số.

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ số Dow Jones là một hệ thống phân tích kỹ thuật. Điều này có nghĩa là nó chỉ cho các nhà giao dịch biết những gì họ cần biết. Điều này có nghĩa là họ phải phân tích thị trường và xác định xu hướng của thị trường đã được phản ánh trên chỉ số dowjone. Điều này sẽ giúp họ xác định hướng giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận.d

là một hệ thống phân tích kỹ thuật. Điều này có nghĩa là nó chỉ cho các nhà giao dịch biết những gì họ cần biết. Điều này có nghĩa là họ phải phân tích thị trường và xác định xu hướng của thị trường đã được phản ánh trên chỉ số Dow Jones. Điều này sẽ giúp họ xác định hướng giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận.

Điều tiếp theo cần biết về chỉ số Dow Jones là nó đã có thể phát triển như thế nào trong những năm qua. Đầu tiên, cần hiểu rằng David Kelley đã thành công rực rỡ với hệ thống của mình. Ông cũng sử dụng nhiều chiến lược tương tự mà ông đã từng thành công. Điều này có nghĩa rằng điều quan trọng là anh ta phải phân tích các xu hướng và tìm ra cách tận dụng chúng để làm lợi thế cho mình.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng mặc dù điều quan trọng đối với chỉ số Dow Jones để phát triển và thành công, nhưng có một mặt trái đối với sự tăng trưởng mà chỉ số này được hưởng. Trên thực tế, trong thời gian gần đây, tốc độ tăng trưởng của nó đã giảm nhẹ.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group