GBP / USD: Người mua đang chờ đợi những gợi ý mới để tăng tỷ lệ cược cho Brexit mềm

GBP / USD: Người mua đang chờ đợi những gợi ý mới để tăng tỷ lệ cược cho Brexit mềm

There’ll likely be liquidity difficulties but since it’s an upcoming thing we can’t know for sure. That decision might create a short-lived boost in the worth of the Pound. We’ve have yet to find the government manage the most important problem of immigration. The last trade deal doesn’t have to be agreed until after Brexit […]

Sàn Forex

Sàn Forex

Thị trường phải trong một xu hướng giảm. Các thị trường có một dòng chảy và dòng chảy bình thường (có thể thay đổi tùy thuộc vào sự tham gia của thị trường) và để tôn trọng điều này sẽ đặt điểm dừng của bạn ở một vị trí phù hợp với thị trường. Bạn […]