Làm thế nào để đánh đổi tác động của chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu

Làm thế nào để đánh đổi tác động của chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu

Nếu vốn dễ dàng có sẵn, việc tạo ra thành công của bất cứ điều gì có thể xuất hiện rất đơn giản và có thể kết thúc trong mong muốn bội chi. Do vai trò chiến lược trong việc nâng cao năng suất, nó chiếm vị trí trung tâm trong quá trình phát triển […]

Làm thế nào để đánh đổi tác động của chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu

Làm thế nào để đánh đổi tác động của chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu

Bắt đầu với số lượng nhỏ và xem bạn có thể quản lý giao dịch của mình tốt đến mức nào. Một giao dịch ngắn thường được thể hiện liên quan đến tiền tệ cơ sở. Ở một lưu ý cuối cùng, liên quan đến các giao dịch dài, hãy đặt mức dừng lỗ của […]

Vàng để kiểm tra các mức giá quan trọng giữa hy vọng cho thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

Vàng để kiểm tra các mức giá quan trọng giữa hy vọng cho thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

Bạc có thể kiểm tra mức 45.000 Rupee trong khi nhận hỗ trợ gần 46.000 Rupee, SMC toàn cầu cho biết trong một báo cáo. Vàng và bạc giao dịch cao hơn vào thứ Hai vì hy vọng sẽ có sự thay đổi trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sắp diễn ra trong […]